Seyogyanya P.P.E.

Personal Protective Equipment atau PPE, dalam bahasa Indonesia biasa disebut Alat Pelindung Diri (APD) berfungsi sebagai penghalang, pelindung atau garis pertahanan terakhir untuk mengurangi resiko yang diciptakan oleh bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan. Penggunaan APD yang tepat memberi kita alat keselamatan lain, namun dengan sendirinya APD tidak akan menciptakan tempat kerja yang bebas dari insiden. Dengan kata lain, APD tidak …

Continue Reading