Istilah Hands Free Di Kapal-Kapal Offshore

              Selain penggunaan Personal Protective Equipment/PPE/Alat Pelindung Diri/APD, yang mana fungsinya untuk mengurangi dampak daripada cedera yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, dewasa ini di dunia offshore diberlakukan ‘hands free’. Apa itu ‘hands free’? Secara garis besar dapat diartikan kondisi dimana tangan kita (kru kapal, red) tidak boleh bersentuhan langsung dengan muatan (cargo) selama proses bongkar muat, baik di pelabuhan maupun …

Continue Reading