Istilah Hands Free Di Kapal-Kapal Offshore

              Selain penggunaan Personal Protective Equipment/PPE/Alat Pelindung Diri/APD, yang mana fungsinya untuk mengurangi dampak daripada cedera yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, dewasa ini di dunia offshore diberlakukan ‘hands free’. Apa itu ‘hands free’? Secara garis besar dapat diartikan kondisi dimana tangan kita (kru kapal, red) tidak boleh bersentuhan langsung dengan muatan (cargo) selama proses bongkar muat, baik di pelabuhan maupun …

Continue Reading

Brunei Darussalam Terkenal Dengan Safety-nya

Di saat orang-orang kerja offshore sudah menggunakan ijazah-ijazah tinggi, tahun 2016 saya diterima kerja di sebuah perusahaan Brunei Darussalam hanya bermodalkan ijazah ANT-3 saja. Eits, tidak semudah itu kawan, karena sebelum kita join di atas kapal kita diwajibkan lulus Set Test terlebih dahulu. Materi yang diuji dalam Set Test berupa soal-soal pilihan ganda yang dikerjakan dengan komputer dengan durasi waktu …

Continue Reading

Kerja Di Turkey, Walaupun Non Pengalaman

D ulu saat mencari kerja di Jakarta saya tinggal di mess, mess yang saya maksud adalah sebuah rumah dengan ukuran yang cukup dan digunakan untuk tempat tinggal sementara di Jakarta selama mencari pekerjaan. Kalau penghuni mess pas membludak, kita tidur di dalam mess rame-rame, saking ramenya kalau pas tidur sudah mirip ikan asin yang dijemur. Hehehe……..               Suatu ketika ada …

Continue Reading

Banyak Pelajaran Yang Didapat Di Singapore

Bicara Singapore bukan sekedar salah satu negara tersibuk di dunia ataupun salah satu negara dengan kategori bersih, lebih dari itu, bagi saya Singapore adalah negara pertama dimana saya bisa menyelesaikan kontrak kerja selama satu kalender (satu tahun, red) setelah saya terjun di dunia pelayaran. Buat saya tidak terlalu penting menyebutkan perusahaan mana saya bekerja, yang terpenting adalah saya merupakan orang …

Continue Reading